Poradna s as. MUDr. Madunickým

Úvod / Služby / Poradna s as. MUDr. Madunickým

Vaše dotazy ohledně zraku nám posílejte na e-mail info@doctoroptic.cz. Rád vám na ně odpoví oční lékař pan Jaroslav Madunický. Po jejich zodpovězení je naleznete v sekci Otázky.

As. MUDr. Jaroslav Madunický je vedoucím lékařem Refrakčního a laserového centra Oční kliniky 1. LF UK a ÚVN Praha od roku 2004. Na oční klinice pracuje od roku 1985.

Refraktologii se věnuje více než 23 let. Od roku 1995 provádí laserové refrakční výkony. V roce 2000 provedl
jako první v České republice laserovou korekci metodou LASEK (Laser Epithelial Keratomileusis).

Jako první v Evropě v roce 2009 provedl implantaci rohovkových segmentů pomocí femtosekundového laseru IntraLase iFS 150, používanou při keratokonu. 

V roce 1992 působil jako lékař v mírové misi v Iráku, kde mu bylo za jeho práci uděleno vyznamenání. Absolvoval stáže na prestižních očních klinikách, mimo jiné ve Velké Británii, Belgii či Španělsku.

Přednáší oftalmologii – refrakci studentům 1. LF UK Univerzity Karlovy Praha a též oftalmologii.

Od roku 2013 je členem lékařského konzilia prezidenta České republiky a v roce 2019 byl vyznemanán prezidentem republiky za zásluhy v oblasti vědy.

Vyberte si
Otázky
Oční onemocnění a vady

Myopie (krátkozrakost)

Při této vadě se rovnoběžné paprsky přicházející z nekonečna protínají před sítnicí, vzniká neostrý obraz, který musíme korigovat rozptylkami (minusové dioptrie). Příčina vzniku krátkozrakosti není jasná. Mluví se především o dědičném vlivu, na jejím vzniku se však mohou podílet i civilizační faktory. Nezanedbatelné nejsou ani vlivy rasové (vyšší výskyt u Asiatů). V naší populaci je asi 5% myopů.

Klasifikace myopie

Myopia axialis
Zde je axiální délka oka větší. Při zvětšení předozadní délky o 1 mm se korekce zvětší přibližně o -3.0 dioptrie.

Myopia transitoria
Při tomto typu krátkozrakosti je délka oka normální, avšak je větší lomivost očních optických prostředí. Objevuje se často při vzniku šedého zákalu nebo při rohovkových zákalech.

Rozdělení podle korekční hodnoty vady

Podle počtu dioptrií krátkozrakost dělíme na:

 • lehkou (myopia simplex): do -3.0 dioptrií
 • střední (myopia modica): od -3.25 do -6.0 dioptrií
 • těžkou (myopia gravis): nad -6.0 dioptrií

Rozdělení podle progrese vady
Z hlediska stability můžeme krátkozrakost rozdělit na stacionární (nehoršící se) nebo progresivní. Při progresivní myopii dochází ke zhoršování až o několik dioptrií ročně a krátkozrakost může dosahovat až enormních hodnot.

Nebezpečí progresivní těžké krátkozrakosti tkví v tom, že sklivec a sítnice nesledují zvětšování oka. Sítnice se v periferii napíná, dochází k poruše její výživy na kapilární úrovni a vznikají periferní degenerace. Ty hrozí vznikem sítnicových trhlin či děr s následným odchlípením sítnice. Porucha výživy v centrální krajině vede ke vzniku makulárních degenerací (vitium maculae luteae myopicum), které výrazně zhoršují centrální zrakovou ostrost. Zkapalnění a degenerace a sklivce vedou ke vzniku sklivcových zákalů (příznak létajících mušek). Skléra je tenčí a když se na zadním pólu vyklene, vzniká zadní stafylom (vyklenutí)

Korekce myopie
Krátkozraký pacient vidí hůře do dálky, dobře do blízka a koriguje se rozptylnými čočkami  Myopům doporučujeme permanentní nošení korekce včetně práce do blízka z důvodu tréningu ciliárního svalu při akomodaci. S rostoucím věkem můžeme při práci na kratší vzdálenost korekci kompromisně zeslabit.

Hypermetropie

Axiální délka oka je u této vady kratší. Rovnoběžné paprsky přicházející z nekonečna se protínají za sítnicí a vzniká neostrý obraz, který korigujeme spojnými (plusovými) čočkami. Lehký stupeň hypermetropie je častým a fyziologickým jevem u dětí před pubertou. Říkáme jí školní dalekozrakost. Bez akomodace vidí dalekozraký pacient špatně do dálky i blízka. Zda subjektivně tuto vadu vnímá nebo ne, závisí na akomodační schopnosti lidské čočky, na věku a na stupni dalekozrakosti. Korekční pomůckou korigujeme manifestní hypermetropii, zbytek vady odstraňuje akomodace (latentní hypermetropie). Součet obou těchto složek se nazývá totální dalekozrakost

Korekce hypermetropie
Hypermetropie se koriguje plusovými dioptriemi.

Astigmatismus

Tato refrakční vada je charakterizovaná různou optickou mohutností optického systému oka v různých meridiánech. Více jak v 90% se týká rohovky, může být však i čočkového původu. I za fyziologických podmínek má rohovka v horizontále menší optickou mohutnost než ve vertikále. Astigmatismus vrozený má větší dioptrické hodnoty, získaný (úrazy rohovky nebo čočky, záněty) je typický nepravidelným zakřivením.

Pravidelný astigmatismus
Osy s největší a nejmenší lomivostí jsou na sebe kolmé.

Nepravidelný astigmatismus
Kromě úrazů je nepravidelný astigmatismus typický pro keratokonus, který řadíme k ektatickým chorobám rohovky. Jde o degenerativní změny všech pěti vrstev rohovky a postiženého silně obtěžuje problémy s kvalitní korekcí až její nemožností vůbec, neboť osy s nejmenším a největším zakřivením nesvírají úhel 90 stupňů.

 

Keratokonus

Slovo je složeno z řeckého: kerato, t.j. rohovka (cornea), a konos, t.j. kužel, zkosení. Keratoconus je onemocnění rohovky, při kterém se její obvyklý tvar kulového vrchlíku v určité oblasti kuželovitě vyklene, což poškodí vidění. Progrese onemocnění závisí na věku pacienta a délce trvání. Čím dřívější je začátek, tím rychlejší je vývoj onemocnění. Keratokonus postihuje obě oči, většinou asymetricky.

Keratokonus je dědičné onemocnění a někdy přeskakuje generace. Začíná obvykle v pubertě a má spojitost s fenoménem alergie. Mnutí očí může způsobit urychlení vývoje onemocnění. Častější u mužského pohlaví.

Jak se léčí keratokonus?

 • Brýlemi
 • Tvrdými kontaktními čočkami
 • Corneal cross linking (CXL) Intrakorneální implantát
 • Transplantace rohovky

S vývojem keratokonu se zeslabuje a vyklenuje rohovka a tím způsobí nepravidelný astigmatismus.

Cílem operace CXL je zvýšení počtu vazeb mezi vlákny rohovky, což způsobí zpevnění rohovky a stabilizaci vady. Zákrok tedy zabraňuje progresi keratokonu a snižuje riziko pozdější transplantace rohovky.

Co je ICRS ?
ICRS je protéza složená ze dvou polokruhových segmentů o různé tloušťky. Jsou vyrobeny z Akrylátu, který se používá k výrobě umělých nitroočních čoček. ICRS je moderní a bezpečná léčba keratokonu. ICRS se implantují pomocí femtosekundového laseru.

Presbyopie

Akomodační šíře s věkem klesá v důsledku snižující se elasticity lidské čočky. K pohledu do blízka je možno dlouhodobě využívat pouze ¾ hodnot akomodační šíře, jinak dochází k tzv. astenopickým obtížím. Z toho vyplývají hodnoty, které předepisujeme emetropům se stoupajícím věkem na čtení:

 • v 45ti letech +1.0 dpt.
 • v 48mi letec +1.5 dpt
 • v 52ou letech +2.0 dpt
 • v 56ti letech +2.5 dpt
 • v 60ti letech +3.0 dpt.

Dalekozrakým pacientům výše uvedené hodnoty k dálkové korekci přičítáme, krátkozrakým je odečítáme.

 

 

Glaukom

Zelený zákal (glaukom) je onemocnění, při kterém dochází k degeneraci a odumírání zrakového nervu. Onemocnění je spojováno se zvýšeným nitroočním tlakem, který poškozuje zrakový nerv a může dojít až ke ztrátě zraku.

Rizikové faktory
Věk, dědičnost, vysoký nitrooční tlak, rasa, poruchy krevního oběhu, poranění oka

Příčina zeleného zákalu
Hlavní příčinou zeleného zákalu a degenerace zrakového nervu je zvýšený nitrooční tlak. Pokud se v oku nahromadí příliš velké množství nitrooční tekutiny, která nemůže odtékat, začne tato tekutina tlačit na oční nerv. Zvýšený nitrooční tlak totiž nepůsobí žádnou bolest ani jiné obtíže. Pokud není člověk vyšetřen lékařem, může si svého onemocnění všimnout až ve chvíli, kdy již přichází o zrak. Při glaukomu často dochází k výpadkům zorného pole. Po 45 roku je vhodné navštěvovat očního lékaře každé dva roky.

Akutní glaukomový záchvat
Při akutním záchvatu je nutné vyhledat ihned lékařkou pomoc. Pacient pociťuje mlhavé vidění nebo úplnou ztrátu zraku, nevolnost, zvracení, zarudlé víčka a krutou bolest oka.

Léčba glaukomu

 • Oční kapky – které snižují nitrooční tlak v oku
 • Laserová operace

Katarakta

Katarakta neboli šedý zákal je onemocnění oka, kdy dochází k zakalení čočky a tím způsobenou neprůhlednost a postupný pokles zrakové ostrosti. Čočka má schopnost zaostřovat (akomodovat), umožňuje nám tak sledovat jak blízké, tak i vzdálené předměty. Slouží také jako přirozená ochrana před UV zářením. Při šedém zákalu dochází ke zhoršení vidění, kdy postižený vidí zamlženě. Dochází k chemickým změnám bílkovin, které tvoří čočku, kdy se jinak průhledná tkáň čočky začne zneprůhledňovat – „kalit“, což se navenek jeví jako zbělání či zešednutí prostoru zornice. Dalšími příznaky bývá nepříjemné oslňování a zvýšená citlivost na světlo. Může narůstat krátkozrakost, klesá schopnost ostrého vidění, dochází k postupnému omezování zorného pole. Při pohledu postiženým okem se mohou předměty zdát i zdvojené.

Příčiny
Onemocnění má více příčin (tzv. multifaktoriální onemocnění). Nejčastější příčinou bývá stárnutí (tzv. senilní katarakta) – většina operovaných šedých zákalů. Již ve věku nad 65 let je znát určitý stupeň zkalení čočky až u 50 % obyvatel a nad 75 let šedým zákalem trpí až 70 % obyvatel. Častěji bývají postiženy ženy. Příčinou vzniku také bývá metabolické, systémové nebo oční onemocnění, např. cukrovka, zarděnky, toxoplazmóza, oční úraz, zánět duhovky, glaukom (zelený zákal) apod. Může také vzniknout jako pooperační komplikace např. po odchlípení sítnice. Zvláštní skupinou jsou vrozené katarakty.

Léčba
Léčba je operativní, nahrazení zakalené čočky tenkou umělou čočkou – nahrazuje dioptrickou sílu původní čočky a umožňuje tak ostré vidění po operaci i bez brýlí. Po dvou letech od operace může dojít k opětovnému zamlžení vidění, které je následkem vazivových změn zadní kapsy čočky. Problém se řeší dodatečně velice krátkou ambulantní laserovou operací.

Prevence
Vhodná ochrana očí především před UV zářením a vyváženou stravou bohatou na antioxidanty (zpomalují stárnutí tkaní) – především vitamin A, C a E, které chrání čočku před působením volných radikálů.

 

Věkem podmíněná makulární degenerace

Jedná se o nezánětlivé, nebolestivé pomalu se zhoršující onemocnění centrální části sítnice. Vznik je dáván do souvislosti se stářím, kornatěním tepen – nedostatečný přívod živin a tím i ovlivněna funkce sítnice.

Dvě formy VPMD
Věkem podmíněná makulární degenerace se vyskytuje ve dvou formách: suché (atrofické) a vlhké (exsudativní) podobě. Suchá forma má vyšší výskyt zhruba 85 – 90% případů, vlhká forma je však nebezpečnější – v 90% případů hrozí až závažná ztráta zraku. Při suché atrofické formě dochází ke ztenčování centrální oblasti sítnice, tvoří se cysty (drůzy). Doporučuje se obohatit stravu o vitamíny E, A, zinek a antioxidanty. U vlhké exudativní formy se vyskytuje neobvyklý růst cév pod centrální krajinou sítnice. Dochází k prosakování tekutiny (krevní plazmy) z níže položených vrstev přes stěny cév (léčba např. Visudinem, radioterapie).

Příznaky VPMD
Věkem podmíněná makulární degenerace postihuje především lidi starší padesáti let, častěji ženy než muže, a je nejčastější příčinou slepoty u starších lidí. Zpočátku se může projevovat zhoršením zraku při soumraku a za tmy, vidíte jakoby mírně zamlženě, barvy nejsou tak jasné jako dřív. Prvními subjektivně pozorovatelnými příznaky VPMD jsou zamlžený pohled, šedavá místa v centrální oblasti vidění, neobvykle rozostřený obraz nebo rozvlněné, zprohýbané linie a písmena. Postižení ztrácejí schopnost číst. Pokročilejší stádia nemoci se již projevují zřetelněji a poškození centra sítnice je výraznější a také nevratné. Porucha zraku se pak projevuje podle druhu VPMD. Suchá forma VPMD se projevuje neschopností ostře vidět ve středu obrazu, v periferii je vidění zachováno. V pokročilé fázi nemoci vidíte v centru pohledu šedou nebo černou skvrnu. U vlhké formy VPMD v časném stádiu nemoci můžete vidět věci zdeformovaně. Písmenka nebo rovné linie se Vám mohou zdát zvlněné, zprohýbané. Tato forma VPMD postupuje rychleji. Nutné včasné lékařské vyšetření.

Rizikové faktory: genetika – výskyt v rodině, pohlaví – ženy, věk, barva duhovky – tmavé duhovky lépe chrání sítnici před světlem, UV záření – ochrana očí slunečními brýlemi, kouření, obezita, aj.

Operace snížení dioptrií, (Otázka 1)

Dobrý den pane doktore,
Je mi 22 let a mám nyní OP -13,5 a OL -15,0 dioptrií. Nosím kontaktní čočky. Chtěla jsem se zeptat jestli lze pomocí operace snížit hodnoty na 0 dioptrií? 
Děkuji za Vaši odpověď 
S přáním hezkých Vánočních svátků 
Tereza S. – Chomutov


Odpověď

Vážená paní,
děkuji za Váš dotaz. U žádné refrakční operace při jakékoli výši dioptrií není nulová refrakce zaručena. S rostoucím počtem dioptrií pravděpodobnost klesá. Ve Vašem případě bych laserovou operaci nedoporučoval. Velmi kvalitní metodou u vysokých vad (nad -10.0 dpt) je implantace tzv. fakické nitrooční čočky:

 • FIOL: umělá čočka je fixovaná na duhovce nebo v komorovém úhlu
 • ICL: nitrooční kontaktní čočka je umístěna za duhovku před lidskou čočku

Výhodou je, že jsou to metody reversibilní.
Přeji dobrý rok 2020 a jsem v úctě as. MUDr. Jaroslav Madunický

Sněžná slepota, (Otázka 2)

Dobrý den pane doktore,

chtěl bych se zeptat na pojem sněžná slepota, jaké jsou příznaky a jak je možné se před tímto jevem chránit?

Děkuji za vaši odpověď

S přáním pěkného dne 

Petr N. Praha 


Odpověď

Přeji hezký páteční věčer,

 poškození povrchních vrstev rohovky, především jejího epitelu, který je jediný z pěti vrstev senzitivně inervován UV zářením vede ke dvěma příčinným diagnózám:

1) nemoc svářečů - ophtalmia photoelektrica 

2) sněžná slepota - ophtalmia nivelis 

Jsou to onemocnění charakteristická výraznou bolestivostí, zvýšeným slzením, světloplachostí a zarudnutím spojivek.

Léčba spočívá v aplikaci lubrikancií v podobě umělých slz či gelů, nošením tmavých brýlí a klidovým režimem. 

Prevencí je nošení tmavých brýlí v zaněženém prostředí eventuelně správných ochranných pomůcek při sváření.

V úctě as. MUDr. Jaroslav Madunický 

Světloplachost , (Otázka 3)

Dobrý den pane doktore,

pracuji v tmavé místnosti - dlouhodobě, každý den, několik let. 

Ráda bych se Vás zeptala, zda je možné si vypěstovat světloplachost? 

Děkuji za kladnou odpověď

 S pozdravem Kristýna H. 


Odpověď

Přeji hezký večer a děkuji za dotaz. 

Při dlouhodobém pobytu ve tmě skutečně může vzniknout přechodná světloplachost. Zákonné pracovní normy a jejich dodržování však vylučují vznik trvalé světloplachosti. 

V úctě as. MUDr. Jaroslav Madunický 

Štítná žláza , (Otázka 4)

Dobrý den, pane doktore,

je mi 28 let, od dětství mám problémy se štítnou žlázou - hypo. Nosím brýle OP -5,5 cyl -1,5 a OL -6,5 prisma 4 a 6 strabismus temporálně. Je možné doporučit v tomto případě laserovou operaci, případně operaci nitroočního svalstva na snížení strabismu? Děkuji za váš čas

S pozdravem 

David Král, Praha 


Odpověď

Vážený pane, 

děkuji za váš dotaz. Laserová operace krátkozrakých pacientů s jakoukoli formou šilhání je kontraindikací k výkonu ( neměl by se provádět)

Přeji dobrý rok 2020.

V úctě as. MUDr. Jaroslav Madunický 

Změna dioptrie u dítěte, (Otázka 5)

Karla, 10. 5. 2020, 13:31

Dobrý den,
Můj syn, kterému je 5 let má vysoké hodnoty +7, +8. Chodíme na pravidelné kontroly a bylo nám řečeno, že se budou hodnoty snižovat, je to možné? Děkuji za odpověď Karla


Odpověď

as. MUDr. Jaroslav Madunický, 12. 5. 2020, 07:31 

Vážená paní,
Plusové refrakční (brýlové) vady se nazývají dalekozrakostí (hypermetropie). Tento pojem není totožný s tzv. vetchozrakostí (presbyopie), která nastupuje po 40. roce života. U dalekozrakosti pacient vidí špatně do dálky i do blízka, závisí však na věku a počtu dioptrií. Při ní je v naprosté většině případů očičko v předozadním průměru kratší, světelné paprsky se protínají za sítnicí, musí se tedy korigovat spojkami.
Z důvodu, že se vzrůstajícm věkem až do puberty se tento průměr u dětí zvětšuje, je jednoznačné, že dojde k poklesu dioptrií. Vzhledem k velikosti vady však, bohužel, bude Váš syn velmi pravděpodobně nosit brýle i v pozdějším věku.
S úctou as. MUDr. Jaroslav Madunický

Zelený zákal, (Otázka 6)

Anonymní, 12. 5. 2020, 10:15

Dobrý den,
Chtěla bych se zeptat lze operovat zelený zákal?


Odpověď

as. MUDr. Jaroslav Madunický, 13. 5. 2020, 12:36

Při zeleném zákalu nebo-li glaukomu jde o poškození zrakového nervu nejčastěji vlivem zvýšeného nitroočního tlaku, což vede k poruše jeho krevního zásobení. Výraz zelený zákal není zcela správný, vznikl v dávných dobách v Řecku, kdy pacienti v terminálních stadiích viděli nazelenale.
Obecně platí toto léčebné schéma:

 1. Lokální nebo celková medikamentozní léčba. Dochází-li při této terapii k zhoršování zrakových funkcí, nastupuje léčba:
 2. Laserová. Nekompenzují-li ani tyto procedury nitrooční tlak, nastupuje léčba:
 3. Operační.

Určitě se jedná o plíživé a zrádné onemocnění z důvodu, že pacient si uvědomí poruchu vidění až v době, kdy má nevratně poškozeno 60-70% nervových vláken zrakového nervu. Z tohoto důvodu jsou důležité jak preventivní pravidelné kontroly u očního specialisty, tak – u lidí s tímto onemocněním – kontroly jak stanoví ošetřující oftalmolog. V dnešní době v drtivé většině případů je toto onemocnění velmi dobře zvládnutelné.
S úctou
As. MUDr. Jaroslav Madunický

Změny na sítnici, (Otázka 7)

Tereza, 25. 5. 2020

Vážení,

obracím se na Vás s dotazem ohl.mých změn na sítnici. Je mi 37let,od dětství nosím bryle na dálku(střední myopie),s brýlemi vidim jak ostříž.Chodim na pravidelné kontroly a při poslední kontrole před pár měsíci sem byla u nové paní doktorky,a ta mi náhodně objevila změny na sitnici. Vyděsilo mě to,jelikož nemám se zrakem žádné potíže a navíc v mém věku. Navštívila jsem poté specialistu,kde mi byly provedeny další vysetreni,včetně perimetru. Byl mi zjištěn nalez na OCT makul. Kolem fovei diskrétní nález atrofie pigmentu a dystrofie,zejména v dolni části. Už to mohu prý mít dlouho.Byly mi doporučeny vitaminy,ochrana před sluncem a sledování v ramci kontrol. Amsler mřížku vidím dobře,perimetr dopadl výborně bez jakýhokoliv vypadku. Na Stargardt ani Retinis to nevypadá,ani se snad nevyvine.Bylo mi i sděleno,že je šance že se to ani nemusí rozšiřovat a ovlivnit mi to zrak v budoucnu,ktery je jak jsem již psala zcela v pořádku.To mě trochu uklidnilo,ale přeci jen strach ve mě ještě nějaký je.O lehcich formách dystrofie se nikde nepíše,a přitom může být x lidi,kteří změny mají a neví o nich.
Ráda bych se zeptala na Váš názor.

Moc děkuji. Tereza.


Odpověď

as. MUDr. Jaroslav Madunický, 1. 6. 2020, 17:23

Vážená paní. I středně těžká krátkozrakost může ve Vašem věku vyvolat tzv. myopické změny v centrální krajině, která je zodpovědná za centrální zrakovou ostrost (vidění). Z tohoto důvodu jsou prakticky nutné pravidelné oční kontroly včetně OCT vyšetření.
Stargardtova choroba či Retinitis pigmentosa (a i další choroby sítnice a cévnatky) patří k tzv. abiotrofiím. Jde o geneticky podmíněná postižení, které by se projevila již při vyšetření např. zorného pole (perimetr) = poruchou periferní zrakové ostrosti, nebo na OCT vyšetření.
Musím kvitovat postup Vaší paní doktorky. Dodržujte její doporučení.
V úctě as. MUDr. Jaroslav Madunický

Samozabarvovací nebo sluneční dioptrické brýle?, (Otázka 8)

Zdenka, 1. 6. 2020, 20:28

jsem po operaci šedého zákalu. Mám malé dioptrie na dálku.Ráda bych se Vás zeptala zda-li je lepší pořídit si samozabarvovací brýle nebo sluneční dioptické.
Děkuji za Vaší odpoveď. Zdenka Most.


Odpověď

as. MUDr. Jaroslav Madunický, 2. 6. 2020, 11:04

je dobře, ať už jste po operaci oka nebo ne, že si chcete chránit svůj zrak. Jak čočky samozabarvovací tak sluneční chrání oko před UVA a UVB paprsky. Výhodou těch prvních je, že se dokáží velmi rychle přizpůsobit světelným podmínkám. Samotné rozhodnutí však bude na Vás.
V úctě as. MUDr. Jaroslav Madunický

Multifokální brýle s tupozrakostí, (Otázka 9)

Marcela 6. 7. 2020, 16:12

Dobrý den pane doktore,
je mi 56 let mé dioptrické hodnoty jsou OP+4,50+1,50 180°
OL+5,50+1,75 180°,ADD2,25. Levé oko mám tupozraké a vidím s ním cca na 50%.
Ráda bych znala Váš názor zda jsou pro mě vhodné multifokální brýle.
Děkuji za Váš čas. Marcela Louny.


Odpověď

as. MUDr. Jaroslav Madunický, 8. 7. 2020, 17:01

Přeji hezký den. Multifokální brýle mají svoje specifika. Řada lidí si na ně musí určitou dobu "zvykat". Osobně doporučuji dvoje brýle a až po určité době - pokud jsem si jist, že mi korekce vyhovuje - pořídit si multifokální plasty.
V úctě as. MUDr. Jaroslav Madunický 

 

Těžké záněty spojivek u 2letého dítěte, (Otázka 10)

Kamila 10. 7. 2020, 10:36

Dobrý den pane doktore,
Mám dvouletého syna,ktery trpí těžkými záněty spojivek. Je vhodné pro takto malé dítě celodenní nošení slunečních brýlí? Mám obavu aby nedošlo k poškození zraku.
Předem děkuji za Vaší odpověď Kamila Braňany.


Odpověď

as. MUDr. Jaroslav Madunický, 13. 7. 2020, 12:14

Opakované oční infekce u Vašeho synka mohou být velmi pravděpodobně způsobeny ucpáním slzného bodu. Doporučoval bych provést průplach slzných cest dětským očním lékařem oftalmopediatrem.
V úctě as. MUDr. Jaroslav Madunický

Podezření na odchlípnutí sítnice – výměna oční multifokální čočky?, (Otázka 11)

Jana 14. 7. 2020, 18:59

Dobry den pane doktore,

pri kontrole na ocnim lekar vyslovil podezreni na odchlipnuti sitnice z duvodu vysokych dpt - 10 a -8 a poslal mne do FN. Chtela bych se zeptat pokud by se dg potvrdila, zda je mozne po pripadnem zakroku na stabilizaci vady absolvovat odstraneni dpt vymenou ocni multifokalni cocky. Je mi 50 let. Dekuji za odpoved Jana B.


Odpověď

as. MUDr. Jaroslav Madunický, 19. 7. 2020, 12:45

Vážená paní,

v případě, že by se Vaše diagnoza potvrdila je implantace multifokální čočky kontraindikovaná (neměla by se provádět).
Obecně nejsem příznivcem pro refrakční operaci s implantací multifokální čočky u těžce krátkozrakých pacientů. To je Váš případ.

V úctě as.MUDr. Jaroslav Madunický

6000000