+420 735 755 823 info@doctoroptic.cz

DR. OPTIK s.r.o. | +420 735 755 823

Od 22. 10. máme STÁLE OTEVŘENO a poskytujeme MĚŘENÍ ZRAKU.

Akce

Rozdáváme 540.000 Kč!

Tohle tady ještě nebylo! K letošním Vánocům jsme se rozhodli věnovat Vám do naší pravidelné vánoční soutěže neuvěřitelných 540.000 Kč! Každá naše pobočka vybírá jednoho výherce, celkem tedy bude 54 výherců a každý vyhraje dárkový šek na 10.000 Kč na útratu v naší optice. Stačí si od 1. 10. do 31. 12. 2020 nakoupit kompletní brýle za minimálně 3.800 Kč a zařazení do soutěže stvrdit podpisem na zakázkový list.

Podrobné podmínky soutěže najdete zde:

POŘADATEL: 

DR. OPTIK s.r.o. se sídlem V Chotejně 1307/9, Hostivař, 102 00 Praha 10 IČO: 27447839

 DR. OPTIK Moravia s.r.o. se sídlem Praha 15 – Hostivař, Štěrboholská 1307/44, PSČ 102 00, IČO: 27251349

DR. OPTIK CZ s.r.o. se sídlem Národní 364/39 Staré Město 110 00 Praha   IČO: 29412714

DOKTOR OPTIK Group s.r.o. se sídlem Štěrboholská 1307/44, Hostivař, 102 00 Praha 10 IČO: 04956958

DR. OPTIK SK s.r.o. IČO: 51489759 se sídlem Klincová 35, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov

NÁZEV soutěže: ,,Rozdáváme  540 000 Kč,,

DOBA TRVÁNÍ: Soutěž o výhry bude probíhat v termínu od 1. 10. do 31. 12. 2020

MÍSTO KONÁNÍ: Soutěž probíhá v 54 provozovnách společnosti DR. OPTIK, DR. OPTIK CZ, DOKTOR OPTIK Group a DR. OPTIK Moravia, DR. OPTIK SK

PODMÍNKY ÚČASTI: Účastníkem soutěže může být jen fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky a Slovenské republiky. Osoby mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce a tento je také oprávněn převzít jejich jménem případnou výhru.

Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou pracovníci oční optiky nebo v jiném obdobném poměru k pořadateli a společnostem podílejících se na přípravě a organizaci soutěže, jakož i osoby příbuzné.

VSTUP DO SOUTĚŽE: Soutěžícím se stává zákazník, který v době konání soutěže uzavře zakázku v některé z 54 provozoven společnosti DR. OPTIK, DR. OPTIK CZ, DR. OPTIK Group, DR.OPTIK Moravia, DR. OPTIK SK a splní další podmínky uvedené v těchto pravidlech. Do soutěže jsou zařazeni zákazníci, kteří uzavřeli zakázku v hodnotě nad 3800 Kč.

Zákazník po uzavření zakázky vloží svůj zakázkový list do soutěžního boxu.

Vícenásobná účast v soutěži je možná, ale vždy jen s uzavřením nové zakázky a při řádném splnění podmínek účasti, t.j. při nákupu kompletních brýlí.

Soutěžící si musí pečlivě uchovat zakázkový list od brýlí.

VÝHRY A URČENÍ VÝHERCŮ:

Pořadatel připravil do soutěže výhru v podobě DÁRKOVÉHO šeku v hodnotě 10 000 Kč (369 EURO)

V soutěži se hraje o jednu výhru (na každé provozovně):

1. výhra Vánoční dárkový šek v hodnotě 10 000 Kč NEBO 369 Euro

Výherce bude kontaktovat pořadatel v průběhu ledna emailem info@doctoroptic.cz  či telefonicky a výhra mu bude předána osobně na prodejně kde si zhotovil brýle.

V případě, že si výherce nepřevezme výhru, připadá výhra v prospěch pořadatele bez nároku výherce na jakékoliv další či náhradní plnění.

 Vánoční dárkový poukaz bude možno využít do 30.6.2021 na všechno zboží včetně doplňků, ale max. na tři nákupy. Poukaz lze využít pro celou rodinu.

SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Vyplněním zakázkového listu vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly soutěže a současně dává svůj výslovný souhlas pořadateli:

  • na případné zveřejnění osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a bydliště (pouze město, obec) na výherní listině;

Soutěžící vyjadřuje pořadateli soutěže souhlas, aby zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, bydliště pro účely realizace a vyhodnocení této soutěže a dále pro marketingové účely pořadatele, to vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím sdělené osobní údaje byly  od začátku soutěže použity a zpracovávány v plném rozsahu k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména agenturami a partnery zajišťujícími tuto soutěž. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou, na adrese sídla pořadatele.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE:

  • Vícenásobná účast v soutěži je možná, vždy ovšem s uzavřením nové zakázky. Pořadatel soutěže nebude zodpovědný za žádné jiné závazky a soutěžící nebudou mít nárok na žádnou jinou výhru od organizátora, mimo výhru uvedenou v pravidlech smluvního závazku této soutěže.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí, zda podmínky stanovené pro výhru byly splněné, nebo ne. Výhru nemohou vyhrát soutěžící, kteří nesplnili, byť jen třeba částečně, podmínky stanovené pro výhru.
  • Účastníci nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžité nebo jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakékoliv jiné plnění ze strany pořadatele, než které jsou uvedeny v těchto pravidlech. 
  • Výhra není právně vymahatelná. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady změnit dobu trvání soutěže, soutěž odložit, přerušit, zrušit nebo jednostranně změnit případně doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách www.doctoroptic.cz, kde jsou také k dispozici platná a úplná pravidla.
  • Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoliv z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, a to bez nároku na náhradu nákladů nebo škody, která by mohla účastníkovi vyloučením vzniknout. Případné námitky proti průběhu soutěže je možné pořadateli nebo organizátorovi zaslat písemně poštou na adresu uvedenou v těchto pravidlech do tří pracovních dní od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou zohledněny. Rozhodnutí pořadatele o námitkách je konečné.